HAPPY VALENTINE’S DAY!

Valentine 2K17I have 8 characters – 3 words – 1 meaning to say to all members of my family & my good/best friends: I LOVE YOU & in some languages I know:
Tôi yêu các bạn (to friends) or Anh yêu em (to gf) & Em yêu anh (to bf); Je t’aime; Te amo; Ti amo; Ich liebe dich; я люблю тебя; Wǒ ài nǐ; Saranghae (사랑해)!
In my opinion, Feb 14th is just a day as usual. Because if you love someone else, every single day should be valentine’s day & you should say love them before it’s too late (Not much in Vietnam, lol, coz almost ppl are shy to say it out loud – except couples/lovers; just show their love by actions, specially members of families).
I am alone but not lonely. Thank you all of you stand by me the whole time or even each stage of my life!
To the members of my family: I lost many of you, my funny & smart Daddy, my sweet aunts, my great Uncle, my Grandma and my best friends (one from secondary school, one from University Ruby Emmy). I never forget you & will keep your image in my heart. To my cancer Aunt & the others: Wish you all heath & happiness!
To Милая Дочка: 23 years friendship, it’s long enough to understand each other, sometimes no need to talk much, it’s pity we’re not living in a city. я люблю тебя!
To Yến Nguyễn Hải & Quỳnh Đỗ Thuý: Bạn thân từ hồi high school đến giờ, cũng chừng hơn 18 năm rôi á. Éo vô fb của nhau mấy, lâu lâu hỏi thăm được dăm câu, cơ mà có dịp gặp nhau là bỏ hết công việc với giai gái để tí tớn với nhau. 2 nàng không có tui mà chả bao giờ họp mặt là sao? Chúc Yến hạnh phúc, khi nào sinh báo bạn 1 câu nhé. Quỳnh sư thì vô Sài Gòn nhậu với bạn đê, bạn dẫn đi chơi.
To Hoai Tho: con này dek có fb, rủ đi ra ngoài chơi bao nhiêu lần, không đi, không hẹn hò gì, giết thời gian bằng công việc. Mệt wa, ko chúc nữa.
To Chau Le Cam Hong & Gấm Thị Vũ: You are the friends to me, the friends who I would never ever want to lose. Happy Valentine’s Day to you and your little family!
To Duyen Tran: Chẳng biết chúc cái vẹo gì cả, chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. D biết là D có thể gọi P bất cứ khi nào, bạn tốt thì để làm gì, hehe.
To Jacques Levy: Happy Valentine’s Day Daddy. Thank you for everything you did to me!
To Trần Phương Mai: Boyfriends come and go, but friends are forever! 😀Happy Valentine’s day!
To Saigon Squat Brittany Petit Angeli Castillo Sebastian Abarzua PodlechRicky Jackson Carl Maybry: Everything comes with an expiry date. Thankfully something like friendship, still exists. I love all you guys. Happy Valentine’s day!
To someone else special: where are you? Been waiting for so long, still have the patience 

Advertisements